OnBoarding

Wesprzyj nowego pracownika w pierwszych dniach pracy. Przeprowadź go bezstresowo przez wszystkie niezbędne procesy, dostarcz mu niezbędnych informacji.


Rozwiązanie umożliwiające rozpoczęcie procesu adaptacji nowego Pracownika już na etapie decyzji o zatrudnieniu. Za jego pomocą każdy nowy Pracownik otrzyma garść praktycznych i niezbędnych informacji zależnie od stanowiska oraz będzie mógł zapoznać się ze swoim planem wdrożenia.

Moduł wspiera Przełożonego w przygotowaniu planu wdrożenia osoby do organizacji a Działowi HR umożliwia zaprojektowanie ścieżek adaptacji i zamieszczenie materiałów szkoleniowych w postaci filmów, prezentacji czy szkoleń e-learningowych.
Narzędzie może być łatwo zintegrowane z Systemem Oceny Pracownika online.