Poznaj korzyści z wdrożenia zintegrowanego narzędzia do zarządzania HR w przedsiębiorstwie

Organizacja

 • PROCESY I ICH DOKUMENTACJA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W JEDNYM MIEJSCU.
 • NATYCHMIASTOWY DOSTĘP DO WIEDZY ZGROMADZONEJ O PRACOWNIKACH
 • ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ ORGANIZACJI POPRZEZ CELE, KOMPETENCJE I WARTOŚCI
 • BUDOWANIE I WZMACNIANIE KULTURY DIALOGU WŚRÓD PRACOWNIKÓW
 • DBANIE O WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY EMPLOYER BRANDING
 • TWORZENIE BACKUPÓW I OKREŚLANIE SUKCESJI
 • CENTRUM DOKUMENTACJI NA WYPADEK EWENTUALNYCH SPORÓW

Dział HR

 • ZARZĄDZAJ PROCESAMI HR Z JEDNEGO MIEJSCA (OCENA, ROZWÓJ PRACOWNIKA)
 • ZDEFINIUJ ZASOBY RAZ, A ZMIANY WPROWADZAJ GDY ZAJDZIE TAKA KONIECZNOŚĆ. NIE MUSISZ POWTARZAĆ TYCH SAMYCH CZYNNOŚCI PRZY KAŻDEJ OCENIE
 • MONITORUJ STATUS PROCESU OCENY
 • MONITORUJ ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
 • WYKRYWAJ POTENCJAŁY I DBAJ O ICH DZIAŁANIA ROZWOJOWE
 • ZARZĄDZAJ PORTFELEM SZKOLEN, ZBIERAJ POTRZEBY SZKOLENIOWE
 • PRZEWIDUJ SŁABE PUNKTY W ORGANIZACJI
 • BUDUJ BAZĘ STANOWISK I OPISÓW STANOWISK
 • TWÓRZ BAZĘ KOMPETENCJI

Menedżer

 • WYZNACZAJ CELE BIZNESOWE I ROZWOJOWE
 • OCENIAJ KOMPETENCJE ORAZ WARTOSCI ISTOTNE DLA TWOJEJ FIRMY
 • BĄDŹ NA BIEŻĄCO ZE STANEM WYKONANIA CELÓW PODWŁADNEGO LUB CAŁEGO ZESPOŁU
 • DOKUMENTUJ POSTĘPY PRACOWNIKÓW
 • ROZWIJAJ ZESPÓŁ, ZGŁASZAJ POTRZEBY SZKOLENIOWE
 • ZGŁASZAJ POTENCJAŁY I REKOMENDUJ DZIAŁANIA ROZWOJOWE