Ocena i rozwój Pracownika

Jako punkt wyjścia do doskonalenia organizacji poprzez budowanie wspierającego środowiska pracy.


Istotą procesu oceny pracownika, jest zbudowanie "wirtualnej" mapy kompetencji jakimi dysponuje organizacja, aby efektywnie wypełniać cele strategiczne, biznesowe oraz wyzwania jakie stawia dzisiejszy rynek.

W zależności od firmowego modelu oceny roczne podsumowanie pracownika może dotyczyć osiągniętych wyników w celach indywidualnych lub zespołowych (MBO), jego kompetencji na stanowisku (specjalistycznych i/lub menedżerskich) czy prezentowanego zaangażowania.

poprzedni OnBoarding