Badanie 360

Spójrz na pracownika z szerszej perspektywy. Sprawdź jak funkcjonuje w firmie i jak współpracuje z innmi.


Badanie 360º to elastyczne narzędzie, które najczęściej wykorzystywane jest do wspierania takich działań jak budowanie indywidualnych planów rozwoju dla pracowników, długofalowe programy szkoleniowe i pomiar ich efektów, czy coaching.

Metodę można stosować w każdej sytuacji a informacja zwrotna od współpracowników, jest pomocna w doskonaleniu działań, zespołów i całej organizacji.