Assesment Center Online

"Jeśli znasz siebie i swojego wroga, wygrasz setki wojen. Jesli nie znasz wroga a znasz siebie, raz wygrasz a raz przegrasz. Jeśli nie znasz siebie ani wroga, przegrasz każdą walkę." SUN TZU, Sztuka Wojny. Na kogo możesz liczyć?


System i aplikacja mobilna do projektowania, przeprowadzania i zarządzania sesjami Assessment i Development Center.

System wspiera organizowanie, przeprowadzanie i monitorowanie przez działy HR sesji oceny i rozwoju pracowników/kandydatów.

Integruje informacje o kompetencjach, ćwiczeniach, wynikach sesji AC/DC.

Uwalnia czas asesorów na przygotowanie jakościowych raportów indywidualnych i grupowych.

następny Badanie 360